BẢNG TÊN NHÂN VIÊN VIN GROUP

BẢNG TÊN NHÂN VIÊN VIN GROUP

5 Review(s)

Là mẫu bảng tên in tên cố định in và phủ keo kỹ thuật, được thiết kế theo yêu cầu tiêu chuẩn riêng, kích thước chuẩn 7* 2 Cm. mặt sau gắn kèm nam châm

Sản phẩm tương tự

THẺ TÊN NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG MB
BẢNG TÊN ĐEO ÁO BẢO HIỂM BẢO VIỆT
BẢNG TÊN ĐEO ÁO QUÁN COFE
BẢNG TÊN MÀU XANH
BẢNG TÊN NHÂN VIÊN AN NINH