BẢNG TÊN NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG

BẢNG TÊN NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG

5 Review(s)

Là mẫu bảng tên thay tên, in và phủ keo kỹ thuật một phần, phần còn lại thay tên, phía sau gắn kèm tùy chỉnh (kim hoặc nam châm). Phối màu tùy chỉnh.

Sản phẩm tương tự

BẢNG TÊN NHÂN VIÊN HOTEL
THẺ TÊN NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG