BẢNG TÊN NHÔM HOTEL

BẢNG TÊN NHÔM HOTEL

5 Review(s)

Là mẫu bảng tên thay tên phôi bạc, in và phủ keo kỹ thuật một phần, phần còn lại thay tên, phía sau gắn kèm tùy chỉnh (kim hoặc nam châm).

Sản phẩm tương tự

BẢNG TÊN NHÔM NHÀ HÀNG
BẢNG TÊN NHÔM NHÀ HÀNG